6 март 2015 г.

За Доктора - с любов!


   
 Изминаха 17 години от кончината на доц. д-р Любомир Шишков. Убедена съм, че няма специалист, работещ с хора с уведен слух - независимо дали е педагог, лекар, или занимаващ се с медицинска техника - който да не знае това име. 
      Той беше човек с богата ерудиция и широки интереси. Изхождаше от чисто медицинската страна на въпроса за увреждането на слуха, включително и с редица разработки на теоретичните и практични проблеми, свързани с рехабилитацията на слуха и говора, особено при децата. 
     Благодарение на неговата методика за ранно откриване на деца с увреден слух, стана възможно много от тези деца  да намерят пътя към Центъра за ранна рехабилитация и да получат навреме така необходимата им професионална помощ.   Доц. д-р Шишков или просто Доктора, както го наричахме всички ние, беше с нас от самото начало, когато преди 40 години бе основан ЦРРДУС от Съюза на глухите в България.  Като консултиращ аудиолог,  този богото ерудиран човек с голяма сърце се грижеше до края на своя живот всеотдайно и с любов за възпитаниците на Центъра.      
      Безценна беше неговата помощ и за всеки един от нас, рехабилитаторите. Той ни научи, че за да работим ефективно с децата, ние трябва да сме наясно със слуховото им състояние, да  можем да разчитаме аудиограмите и да ги имаме предвид, когато планираме работата си с децата. Научи ни, че дори и при минимален слухов остатък, си заслужава да работиш за развитието му и да научиш детето да го ползва. И още много други неща научихме, които ни направиха по-ефективни в нашата работа с децата.    
     Доктора ни предаде също любовта и страстта си към техниката, интереса си към новостите. Голямата ми тъга е, че  този толкова прогресивен човек не доживя да види чудесните резултати от кохлеарната имплантация, особено при най-малките деца. Той беше свидетел само на началото на това постижение в медицинската техника и още нямаше доказателства за неговата ефективност. Доктора ни казваше, че ако някой измисли апарат, с който глухия човек да може да прочуе, то този изобретател заслужава Нобелова награда.
     Свеждаме глави в памет, с признателност и благодарност пред професионализма и личността  на доц.  д-р Любомир Шишков!

           
                   Светла Коралска

/Ръководител на ЦРРДУС към СГБ/

изображение: личен архив

Няма коментари:

Публикуване на коментар