9 април 2015 г.

ЦРРДУС - София


   
 От откриването на ЦРРДУС в София през 1975 година той става методически център, водещ дейността на откриващите се един след друг кабинети в страната. Богатият опит от работата на първия ръководител на Центъра  - Пенка Паскалева в тази сфера, позволява да се изгради добре действаща и ефективна структура, която да отговори на нуждите от слухово-речева рехабилитация на малките деца с увреден слух в страната. В първоначалния екип са включени Виолета Кръстева /рехабилитатор/ и Рoза Серафимова /аудиологична сестра/. 
  От 1978 г. се включва и  Светла Коралска /рехабилитатор/, която продължава да работи и досега в центъра и като негов ръководител.След пенсионирането на В. Кръстева през 1988 г., нейното място се заема от Пенка Златанова.За консултиращ аудиолог е поканен доц. д-р Любомир Шишков. Този богато ерудиран човек с голямо сърце до края на своя  живот се грижи всеотдайно и с любов за възпитаниците на Центъра.  След него щафетата пое доц. Йовка Спиридонова – негова достойна ученичка и заместничка. В последните години, макар формално към Центъра да няма консултиращ аудиолог, ЦРРДУС може да разчита на екипа от сектор Аудиология в ИСУЛ, воден от проф. д-р Диана Попова. Дълги години консултант в Центъра беше и д-р Маргарита Попандова, която правеше психологическото обследване и консултиране на децата.
     Интересен факт е, че близо 20 години редом с ЦРРДУС работеше и звено за рехабилитация на младежи и възрастни хора с увреден слух. Първоначално с тази дейност се занимаваше Иван Куртев, а в по-късен етап и Борис Оров. Предимно с по-големи и ученици от УПП в Горна Оряховица се занимаваше и Стефан Ченков – рехабилитатор от КРРДУС – Горна Оряховица, закрит през 1994 г.
    
Освен провеждането на слухово-речевата рехабилитация с децата, Центърът става и научно звено към СГБ, в което се събират усилията на лекари – аудиолози, сурдопедагози, университетски преподаватели и инженери в лицето на фирмите за слухови апарати. Резултат от тяхната съвместна работа, от една страна,  е провеждането на редица научно-практически семинари, организирани от СГБ през годините. От друга страна е представянето на опита и постиженията от ранната рехабилитация,  провеждана в ЦРРДУС на редица национални и международни научни форуми - дейност, която продължава и до наши дни.

В последните 15 години основната тема,  която се развива, е слухово-речевата рехабилитация на децата с кохлеарни  импланти. Центърът е първото учебно звено, което започва работа с тези деца. Опитът, който е натрупан през годините, позволява на работещите в ЦРРДУС да бъдат полезни и ефективни в работата си  с децата, и има какво да споделят с колегите при срещите на семинари и други научни форуми.
   
През годините помощ и подкрепа  са оказвани и на рехабилитатори от провинцията, които са се опитвали да организират подкрепящо обучение на деца с увреден слух в своите градове, както и на логопеди, които продължават работата с деца на ЦРРДУС, след като те се върнат по родните места.

Като база на СУ „Кл. Охридски”, от 1991 г. в Центъра се обучават и студенти от специалност „слухово-речева рехабилитация” към катедра Дефектология. Тук студентите се срещат с бъдещите си възпитанници и това им помага  да осъзнаят спецификата на работата с най-малките ”ученици”, както и на слухово-речевата рехабилитация като цяло. По време на държавния си стаж бъдещите специалисти сами се опитват да постигнат резултати в развитието на децата, и разбират колко голямо е удовлетворението от постигнатия успех.         Изображения: личен архив на ЦРРДУС    


1 коментар:

 1. Анонимен22.12.16 г., 19:45 ч.

  Проф. Иван Ценев
  Проф. Румен Бенчев,
  Проф. Карен Джамбазов,
  проф. Георги Едрев
  проф. д-р Веселин Павлов
  проф. д-р Иван Чалъков
  Проф.д-р Георги Георгиев
  Проф.д-р Досю Досков
  Проф. Александър Карапанчев
  Проф. Дичо Димов
  Доц. Иван Тодоров
  Доц. Диляна Вичева,
  Доц. Валентин Стоянов,
  Доц. Марио Милков,
  Доц. Петко Кабакчиев
  Доц. Спиридон Тодоров
  Доц. Венцислав Цветков
  Доц. Стефан Лолов
  Доц. Стефан Стоянов
  Доц. Тодор Широв
  Доц. Юлиан Рангачев
  Доц. Цоло Цолов
  д-р Юлиян Хаджиев
  д-р Илиана Тодорова – Найденова
  д-р Христо Бенов
  д-р Димитър Кехайов
  д-р Тодор Попов
  д-р Христо Бенов
  д-р Стоян Димитров
  д-р Димитър Конов
  д-р Илиана Торорова
  д-р Ботко Ботев
  д-р Петър Колев
  д-р Силвия Вълчева
  д-р Любен Попов
  д-р Станислав Йорданов
  д-р Сергей Райков
  д-р Младенка Крумева
  д-р Александър Райнов
  д-р Борис Борисов
  д-р Ана Караджова
  д-р Анелия Щерева
  д-р Орлин Стоянов

  ОтговорИзтриване