29 юни 2015 г.

40 години Център за ранна рехабилитация на деца с увреден слух
Вече 40 години, на всеки 15-ти септември, най-малките ученици в България пристъпват прага на своето училище. Това са децата от Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух към СГБ. Той се помещава днес в столичната Детска ясла "Вълшебство" No. 35. Тук малките палавници се учат да развиват своя слух, да говорят, да разпознават любимите играчки и да ги подават, когато някой ги поиска. И разбира се, да играят. В Центъра децата играят дори когато учат. През изтеклите години оттук стотици деца започнаха трудния път на израстването си.
Идеята за обучение на деца с увреден слух от най-ранната им възраст идва от г-жа Цветана Маринова от тогавашното Министерство на народното здраве - Социални грижи. След командировка в Швеция, където е посетила детско заведение, работещо с малки глухи деца и техните родители, тя се убеждава, че слухово-­говорната рехабилитация на деца под 3-годишна възраст е не само възможна, но  и необходима у нас. И така с осъществяването на тази хуманна идея се заема организацията, призвана да обединява и подпомага хората с увреден слух – Съюзът на глухите в България. Министерствата на просветата и здравеопазването по онова време са готови да съдействат, но не и сами да организират звено за ранна рехабилитация, считайки че тези деца не са техен контингент.
СГБ привлича специалисти, имащи богат опит в работата с деца с увреден слух. Екипът се оглавява от г-жа Пенка Паскалева, ръководеща до този момент Института за рехабилитация на деца с увреден слух към МНЗ. Нейният опит като директор на сродно заведение и квалификацията, получена при проф. Губерина в Загреб, ù позволяват за кратък срок да приключи с оганизирането на Центъра за рехабилитация, и през учебната 1974/1975 година той започва своята работа. За консултиращ аудиолог е поканен доц. Любомир Шишков. Този богато ерудиран човек с голямо сърце до края на своя  живот се грижи всеотдайно и с любов за възпитаниците на Центъра. С децата работят още и Виолета Кръстева като групов рехабилитатор и Роза Серафимова – аудиологична сестра.

Центърът е оборудван с висококачествена и съвременна за времето си  електроакустична апаратура, което позволява на рехабилитаторите да провеждат обучението на съвременно  ниво. След направено проучване за разпространението на деца с увреден слух в страната, кьм Центъра за ранна рехабилитация започва последователно разкриване на кабинети и в други градове – Варна /1975/, Горна Оряховица /1976/ - закрит след 20 години, Плевен /1977/, Хасково /1978/ и Стара Загора /1979/. Като първо учебно звено в обучението на децата с увреден слух, Центърът има добрата възможност да постави основата на интегрираното им обучение. 

Петте му кабинета в страната са настанени в масови детски заведения, като децата са разпределени в групите на чуващите. Комбинацията от специално обучение и ежедневен контакт с чуващите връстници се отразява благоприятно върху общото развитие и резултатите от обучението на децата с увреден слух. Така се създават оптимални условия за последващото интегрирано обучение на децата с възможности и желание /от страна на родителите/ за това. 
Ежегодно в центъра се рехабилитират 30-40 деца с увреден слух  от 1 до 3-годишна възраст. 


Работата в Центъра за ранна рехабилитация протича в няколко основни направления:

·       Издирване на деца с увреден слух, като се поддържа близък контакт със здравните звена, имащи отношение към тези деца.

·    Слухово-говорна рехабилитация на децата, която се провежда в условията на интегрирано обучение. Кабинетите са настанени в масови детски заведения \Ясли и OД3\. Реално се осъществява интеграция в двата ù аспекта - от една страна, децата с увреден слух растат и се развиват в нормална среда, което им позволява да натрупват социален опит, а от друга - и чуващите деца разбират, че децата с някакъв проблем не са  много  по-различни  от тях и се научават да проявяват  разбиране и толерантност.  Комбинацията от специално обучение и ежедневен контакт с чуващите връстници се отразява благоприятно върху общото развитие и резултатите от обучението на децата с увреден слух. Така се създават оптимални условия за по-нататъшно интегрирано обучение на децата с възможности и желание /от страна на родителите/ за това.

·   Работа с родителите, насочена към включване на семействата на децата в рехабилитационния процес, като се осигурява необходимото им обучение, литература, консултации.

·     Осигуряване на постоянен лекарски контрол - Центърът е в постянен контакт с УНГ-клиника на университетската болница „Царица Йоана”, откъдето специалистите насочват кьм нашите кабинети децата, минали през тях, и осигуряват консултации при необходимост. 

 Центърът в София е база на СУ „Кл. Охридски” - катедра Дефектология, с която имаме тясно сътрудничество не само при обучение на студентите, но и получаваме съдействие за осъвременяване на методиките, които използваме. От 1997 година Центьрът става пьрвото учебно заведение в България, което работи с деца с кохлеарни импланти.


За нас това беше голямо професионално предизвикателство, но ни донесе и удовлетворение от реалните резултати, показани от децата. Главната цел при рехабилитацията на  децата  с КИ е да бъдат научени да откриват, обръщат внимание и разпознават новите за тях звукови дразнения, да разбират тяхното значение и те да станат база за развитие на детската реч. Когато това става във възрастта на естественото развитие на речта – от 1 до 3 години – децата успяват да постигнат развитие в норма в рамките на 1 до 3 години след имплантацията.

Над 100 деца с КИ са обучавани или се обучават в момента в Центъра и кабинетите му в страната.
 Като се има предвид постигнатото за тези 40 години, в които се провежда ранната рехабилитация на деца с увреден слух, можем да направим реална оценка на нейната ефективност. Крайният резултат е, че децата, минали през кабинетите, достигат ниво на развитие, което им позволява да продължат по­-ефективно обучението си както в специализираното учебно завединие,  така и с чуващите им врьстници в масовите учебни заведения /особено при децата с КИ/.  Има и такива, които завършиха или учат в момента във висши учебни заведения.
   Постигнатото от нашите възпитаници през годините показва, че ранната рехабилитация като комплекс от дейности, е мощно превантивно средство за недопускане на неблагоприятни последствия от глухотата при децата. Тя е дала добър старт в обучението и развитието на  над 1000 деца с увреден слух от цялата страна.

Светла Коралска
Ръководител на Центъра за ранна рехабилитация
на деца с увреден слух към СГБ

Няма коментари:

Публикуване на коментар