22 март 2015 г.

КРРДУС - Плевен


   
 През 1977 г. в Плевен се открива Кабинет за ранна рехабилитация на деца с увреден слух (КРРДУС), с подкрепата на ръководството на СГБ и гл. експерт Пенка Паскалева. С дейното участие на проф. д-р Тодор Маринов, ръководител на плевенската клиника по УНГ болести, са били издирени деца с увреден слух от Плевен и околните общини. Постепенно кабинетът набира популярност и си спечелва уважение за успешната си дейност и ползотворна работа с децата.
Седем години по-късно, през 1984-та, КРРДУС в Плевен става домакин на Национален научно-технически семинар, ръководен от гл. експерт Пенка Паскалева. В семинара вземат участие редица специалисти в областта на медицината: доц. Драгошинова и екип, проф. Дечо Денев, проф. д-р Тодор Маринов и проф. д-р Мунджиев, педиатър и ръководител на клиника по детски болести.
     На семинара се изнасят показно практически занимания с деца с увреден слух, водени от Иванка Радева, сурдопедагог.
Обсъждат се положителните страни на вече съществуващи и приети практики, както и включването на нови методики, които през годините успешно са били прилагани.
     През 1988 г. Кабинетът за ранна рехабилитация на деца с увреден слух се интегрира в Детска ясла „Щастливо детство”, където се намира и досега.
   
На проведения през 1998 г. в Плевен Национален научен семинар на тема „Проблеми, издирване и насочване на децата в най-ранна възраст, нуждаещи се от рехабилитация на слуха и говора”, присъстват над 100 лекари – отоларинголози, педиатри, отоневролози. В семинара вземат участие Светла Коралска, методичен ръководител на ЦРРДУС при СГБ, ръководството на детска ясла „Щастливо детство”, доц. д-р Ив. Стоянов, ръководител на плевенската УНГ клиника. Тук са също и представители на Районна организация на глухите – Плевен,  Община Плевен, клиника по УНГ – Стара Загора. Иванка Радева отново прави нагледно представяне на работата с деца, от което се вижда колко успешно се прилагат методиките и какъв голям напредък е постигнат в слухово-говорното развитие на най-малките деца с увреден слух. 
       През 2004 г. се организира среща на родителите на децата, посещаващи кабинета по ранна рехабилитация в детската ясла „Щастливо детство”, с представител на фирма „Кохлеар”, за да бъдат запознати с практиките и ползите от кохлеарното имплантиране. На срещата присъстват и активно участват Светла Коралска, доц. Дионисиева и доц. д-р Ив. Стоянов. Шест години по-късно, съвместно с плевенската клиника по УНГ и РО Плевен, в КРРДУС се провежда благотворително тържество под надслов „Деца помагат на деца”, на което доц. Стоянов проследява историята около създаването и развитието на Кабинета по ранна рехабилитация и неговия принос в работата с деца с увреден слух.
      Можете да откриете КРРДУС на адрес: Плевен 5800, ул. „Митрополит Климент” 4, Детска ясла „Щастливо детство”. За контакти: 0898476280, Иванка Радева


На снимките: Иванка Радева в работна сесия с деца

/личен архив на КРРДУС – Плевен/

Няма коментари:

Публикуване на коментар