21 март 2015 г.

КРРДУС - Стара Загора


 

 Кабинетът в Стара Загора   е открит през 1979 г. и се намира в сградата на Детска ясла „Маргаритка” No. 3.  От откриването досега децата се рехабилитират чрез интегрирано обучение, което оказва благоприятно влияние върху тях. Те са разпределени в групи сред чуващи деца и се чувстват прекрасно.
От 1979 г. до днес през кабинета са преминали за рехабилитация 168 деца с увреден слух от 1 до 3-годишна възраст.
     
 29 години от своя професионален път отдава на тези деца рехабилитаторът Пенка Лулчева. С голяма любов и професионализъм тя обучава за този период около 130 деца, дава им добър старт, като чрез рехабилитацията ги довежда до ниво на развитие, което им позволява да продължат обучението си в масови учебни заведения, а също и в специализирани такива.

      Досега със смяната на рехабилитаторите, тази практика на работа е запазена. Работи се за цялостното физическо, психическо и интелектуално развитие на децата с увреден слух. Адресът на Кабинета за ранна рехабилитация на деца с увреден слух в Стара Загора:


Стара Загора 6000
ул. "Цар Симеон Велики" No.248
кв. "Самара"
Детска ясла "Маргаритка" No. 3 
тел.: 0893 420 666


Изображения: личен архив на КРРДУС - Стара Загора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар