1 април 2015 г.

Кои сме ние


Провеждането на слухово-речевата рехабилитация  на децата в ЦРРДУС протича в условията на интегрирано обучение. Съвместните занятия, игри  и празници  с чуващите деца стимулират развитието на тяхната реч и изграждат потребност от говорно общуване. Нашите деца натрупват социален опит, който пренасят извън детското заведение, като по този начин се подпомага тяхната социализация.
Обучението на децата в Центъра за ранна рехабилитация и неговите кабинети в страната е безплатно. В София и Стара Загора безплатно е и посещението в яслата, тъй като се поема от общините.

Учебният процес се провежда по програма, включваща следните моменти:

Работа с децата

                     
*  Осигуряване на пълноценно развитие на децата с увреден слух чрез приобщаване към всичко, което е достъпно за чуващите им връстници. Стимулиране на тяхното физическо, психическо и емоционално развитие.

   

* Функционално развитие на остатъчния слух на децата чрез използване на съответната методика, съобразена с слуховото  им състояние /степен на слухово увреждане и начин на слухопротезиране – слухови апарати или кохлеарни импланти/.
* Работа с децата за изграждане на потребност от говорно общуване и усвояване на речта до степен, приблизително съответстваща на възрастта им.* Работа с деца до 1-годишна възраст, като периодично се провеждат занятия с тях и техните родители. Целта е до включването на детето в група да се работи у дома, подготвяйки родителите за това.


    Работа с родителите

* Запознаване с проблемите и възможностите за развитие на детето при увреждане на слуха.
* Подготовка на родителите за работа с децата в домашни условия.
* Социална и психолого-педагогическа консултация.
* Непрекъснат контакт с родителите за изграждане на партньорство в рехабилитацията на децата. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар